Alışveriş Merkezleri yatırım yaptıkları bölgelere ticari ve ekonomik gelişme ve değer artışı getirmek ile beraber aynı zamanda ulaşım ve trafik alanında büyük problemler de getirmektedirler. Gelen yoğun araç trafiği ile beraber Alışveriş Merkezi çevresinde kamuya ait yol ve kavşaklarda trafik yoğunluğu ve buna bağlı olarak tıkanıklıklar oluşmaktadır. Unutmamak gerekir ki ulaşılamayan hiç bir yatırımın ekonomik bir geleceği yoktur.

Şirketimiz, Alışveriş Merkezlerinin çekim merkezi olmasından dolayı yaratılan ek trafik yükünün etkilerinin önceden belirlenmesi ve muhtemel çözümlerin hazırlanması için ulaşım etütleri yaparak projeler hazırlamaktadır. Yatırım alanı çevresinde yapılacak trafik sayımları, yatırım alanının kiralanabilir m² bilgileri ve önceki etütlerden elde edilen tecrübeler ışığı altında yapılacak trafik  etüdünü, trafik simülasyonu ile destekleyerek Alışveriş Merkezinin trafiğe getirebilecek olumsuz etkiyi minimuma indirmeye çalışmaktayız. Bu kapsamda hem Alışveriş Merkezi içindeki servis yollarını hem de etki alanındaki kamu yollarındaki kavşakları ayrı ayrı incelemekteyiz. Ayrıca alışveriş merkezlerinin bünyesinde bulundurduğu açık ve kapalı otoparklarda, yatay ve düşey işaretlendirme projeleri de tarafımızdan hazırlanmaktadır.