Otoparklar trafik yapısı içinde yer alan etkin unsurlardan biridir. Otoparklar’ın konumu, kapasitesi ve işletilmesi kent trafiğinin yönetimi, denetlenmesi ve yoğunluğunun azaltılması anlamında oldukça önemlidir. Gün geçtikçe kalabalıklaşan kent trafiği içinde otoparkların eksikliği bir sorun olmaya başlamıştır. Yetersiz Otopark kapasitesi sorununun çözüme kavuşturulması için Trafik Mühendisliği kuralları çerçevesinde blimsel çalışmalar yapılarak projeler üretilmelidir.

Düzensiz, gelişigüzel ve yasa dışı parklanmalar trafikte bekleme ve gecikme sürelerini arttırmakta ve kuyrulanmalar meydana getirmektedir. Kent Merkezlerinde trafiği kontrol altında tutmak, talebi yönetebilmek, özel taşıt ile merkeze gelişi kontrol altına alarak toplu ulaşım taşıtlarının kullanımını arttırmak amacı ile Otoparkların planlaması çok önemlidir. Bu amaçla Kent içinde Trafik Mühendisliği açısından uygun görülen noktalarda fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.

Şirketimiz bünyesinde tüm bu bilimsel bilgiler ışı altında Otopark Yönetimi çalışmaları yapılmaktadır. Otopark Yönetimi ile günümüz planlama anlayışı yerine, alternatif çözümler üreten bir sistem olarak karşılaşılan sorunları çözmeye yönelik plan, politika ve stratejiler üretmekteyiz. Amacımız modern şehirlerin gereksinim duyduğu çözümlere ulaşarak, Kentlere güçlü bir otopark altyapısı kazandırmak ve Otoparklardan kaynaklı Trafik sorunlarını çözmektir.

Bu kapsamda açık, kapalı ve yol kenarı otopark projeleri çizmek ile beraber, otopark işletim senaryoları üzerine de çalışmalar yapmaktayız. Otopark ücret politikalarının belirlenmesi, park et devam et uygulamalarının yaygınlaştırılması, otopark içi taşıt ve yaya sirkülasyonlarının yapılması, otopark girişi taşıt kuyruk mesafelerinin hesaplanması, gişe noktalarının belirlenmesi,  levhalandırmalar ve numarataj yapılması gibi Otoparklar ile ilgili her türlü Trafik Mühendisliği hizmeti vermekteyiz.