Gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte Türkiye’de yola çıkan taşıt sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun sonucu olarak trafik kazaları da artmaktadır. Fakat oransal olarak baktığımızda diğer ülkelere nazaran Türkiye’de daha yüksek ölüm ve yaralanma oranları görülmektedir.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trafik kazaları hakkında pek çok araştırma yapılmıştır. Kazaların giderilmesi için öncelikle kazalar coğrafi bilgi sistemi üzerinde oluş tipi ve sonucuna göre analiz edilmelidir. Sonuçta yüksek kaza olasılığı olan yerlerin tespiti kaza noktalarının azaltılması için önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu tür kaza noktaları karayolları literatüründe kara nokta olarak tanımlanır ve bu kara noktaları tanımlama metotları tanımlanmıştır.

Kaza Kara noktalarının belirlenmesi şehir içinde otoyallara göre daha zordur. Yapılacak analizin amacına göre kaza kara noktası tanımlaması değişebilir. Karmaşık şehir içi ulaşım ağında bir bölge tanımı yapmak zordur. Çünkü bir kavşak, yaya geçidi, toplu taşıma durağı, alışveriş merkezi vb. gibi etrafındaki diğer trafik unsurları tarafından etkilenir. Ayrıca kaza kara noktasını ortadan kaldırmak için yolun iyileştirilmesi ötesinde bazı önlemler almak gerekebilir. Kara Nokta tanımlama analizine göre performans kriterleri değişebilir. Örneğin kaza kara noktası kaza tipi, kazanın oluş saati, kazanın oluş yeri, trafik hacmi, birbirini kesen hareketlere veya yetersiz altyapı tasarımına bağlı olarak seçilebilir. Performans kriterlerinin tespitinden sonra kara noktaların şehir içindeki dağılımını analiz etmek önemlidir ki bu kara noktalar kentin her tarafında üniform olarak gözükmeyebilir.

Şirketimiz tarafından 2016 yılı içerisinde Türkiye’de ilk defa bir il için Trafik Güvenliği Ana Planı Hazırlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında TGAP olarak adlandırılan İstanbul İli Trafik Güvenliği Ana Planı çalışmasına başlamış, ihale sonuçlanması ile birlikte şirketimiz ile teknik iş birliği sağlanmıştır. Kasım 2015’de sözleşme imzalanarak proje fiilen başlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi ile işbirliği sağlanan çalışmada, Şirketimiz proje ekibi tarafından hazırlanan; Ön Çalışma Haziran 2016’da, Ara Rapor Eylül 2016’da, Final Raporu ise Ekim 2016’da teslim edilmiştir.

Trafik Güvenliği Ana Planı İçeriğinde Ön Çalışma, Sayısal Verilerin Toplanması ve Analizi, Saha Verilerinin Toplanması ve Analizi, Trafik Güvenliği Ana Plan Modeli Oluşturulması, Trafik Güvenliği Ana Plan Stratejilei, Politikaları ve Standartları Belirlenmesi gibi bölümler bulunmaktadır. Plan kapsamında İstanbul İli sınırları içerisinde 55 adet kaza kara noktası tespit edilmiştir. Tespit edilen tüm noktalarda kaza oluş sebepleri belirlenmiş ve kazaları engellemeye yönelik projeler hazırlanmıştır.