Günümüzde toplu taşıma sistemlerinin aktarma noktalarında ve çeşitli etkinliklerin giriş çıkışlarında yaya erişimi de en az taşıt trafiği kadar karmaşık hale gelmektedir. Özellikle toplu ulaşımın yoğun kullanıldığı bazı istasyon noktalarında yaya trafiğinin durma noktasına geldiği görülmüştür. Yine spor müsabakalarında stadyum gişeleri ve buradan geçen insanların toplu ulaşım sistemlerine erişim noktalarında problemler oluşmaktadır.

Aynı zamanda genel kent yaşamında yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi, konut bölgelerinin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirilmesi, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda standartlara uygunluğun sağlanması, yaya ulaşılabilirliği ve güvenliğinin sağlanması trafik mühendisinin dikkate alması gereken en önemli hususlardır.

Bu kapsamda yapılan projelerin tamamı tarafımızdan VISSIM simülasyon yazılımının yaya simülasyonu modülü ile test edilebilmektedir. Böylelikle proje sahada uygulanmadan önce ortaya çıkabilecek problemler bilgisayar ortamında tespit edilerek geriye dönülemez hatalar ortadan kaldırılmaktadır.